เด็กหญิงเสาวณีย์ สุนทรโรสถ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2563
โดย : jittra

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเสาวณีย์ สุนทรโรสถ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นในโอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563