ติดต่อเรา

http://www.facebook.com/jittraschool
เลขที่ 1 ถนนราษฎร์อุทิศ  ต.วัดเกต อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-242075  โทรสาร.053-240325
E-mail: Jittrawittayaschool@gmail.com