สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

เด็กชายเมธาสิทธิ์ ทยานุสรได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2563
โดย : jittra

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเมธาสิทธิ์ ทยานุสรได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นในโอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2563