เด็กชายกฤตภูมิ ปาปวน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2563
โดย : jittra

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤตภูมิ ปาปวน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้
1.ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันไซเคิลครอสมิตติ้ง 50 cc.
2.ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันโหล่งขอดไซเคิลครอส รุ่น 65 cc. อายุไม่เกิน 12 ปี ณ บ้านฮ่างต่ำ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่