สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2563
โดย : jittra

 

ทางโรงเรียนจิตราวิทยา ได้รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จากคณะ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายป้องกันควบคุมโรค