สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

เด็กชายกฤตภูมิ ปาปวน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2563
โดย : jittra

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤตภูมิ ปาปวน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้

  1. ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันไซเคิลครอสมิตติ้ง 50 cc.
  2. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันโหล่งขอดไซเคิลครอส รุ่น 65 cc. อายุไม่เกิน 12 ปี ณ บ้านฮ่างต่ำ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่