สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิรัชญา ไทยมี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2563
โดย : jittra

ขอแสดงความยินดีกับ น้องหญิงจิรัชญาไทยมี ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขนาดเล็ก)