ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2563
โดย : jittra

ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับคณะ ฝ่ายป้องกันควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่  เข้าตรวจเยี่ยมมาตรการโรคโควิดในระดับปฐมวัย