สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

*อัพเดทล่าสุด 23/11/59

เตรียมอนุบาล  เทอม 1  3,300  บาท   เทอม 2  2,000  บาท *รายดือน

อนุบาล 1     เทอม 1  8,737 บาท    เทอม 2  8,437  บาท 

อนุบาล 2     เทอม 1  9,337 บาท    เทอม 2  9,037  บาท 

อนุบาล 3     เทอม 1  9,637 บาท    เทอม 2  9,337  บาท 

ประถม 1     เทอม 1  9,202 บาท    เทอม 2  8,302  บาท 

ประถม 2     เทอม 1  9,202 บาท    เทอม 2  8,302  บาท 

ประถม 3     เทอม 1  9,202 บาท    เทอม 2  8,302  บาท 

ประถม 4     เทอม 1  7,202 บาท    เทอม 2  6,302  บาท 

ประถม 5     เทอม 1  7,202 บาท    เทอม 2  6,302  บาท 

ประถม 6     เทอม 1  7,202 บาท    เทอม 2  6,302  บาท 

มัธยม  1     เทอม 1  6,117.50 บาท  เทอม 2  5,317.50  บาท 

มัธยม  2     เทอม 1  6,117.50 บาท  เทอม 2  5,317.50  บาท 

มัธยม  3     เทอม 1  6,117.50 บาท  เทอม 2  5,317.50  บาท 

*โรงเรียนจิตราวิทยา  

ติดต่อได้ที่ 053-242075